Frilansform AB
Välkommen


Kicki Rask


Startsida

Om Frilansform

Om Kicki Rask

Utställningsprojekt

Kontakt         Verksamhet  |  Företaget

Frilansform arbetar med utställnings-
formgivning och produktion av utställningar för museer, naturrum och andra sammanhang där det behövs rumslig gestaltning.

Vi tar också åt oss design- och utsmyckningsuppdrag.

Frilansform kan vara en kreativ resurs och samarbetspart från första idéskiss till en totalentreprenad.

Frilansform samarbetar med ett antal mycket kompetenta personer och företag inom manus, text, form, layout, foto, ljud, ljus, multimedia, teknik, attribut och snickeri.

Genom upplevelser för alla sinnen och gestaltningen i rummet levandegörs berättelsen.